دکتر احمدعلی امیرغفران

پزشکی عمومی در سال 1369 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص جراحی عمومی در سال 1373 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فوق تخصص جراحی قلب وعروق در سال 1376 از دانشگاه لندن

رئیس بخش جراحی قلب شیراز به مدت چهارده سال

(SUMS) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

(ISCS)عضو انجمن جراحان قلب ایران

(IST)عضو انجمن پیوند ایران

(EACTS)عضو انجمن جراحان قلب اروپا

(AS CVTS)عضو انجمن جراحان قلب آسیا

محل کار : بیمارستان شهید فقیهی،نمازی و دنا

تلفن: ۰۷۱۳۶۲۸۰۱۰۱

فاکس: ۰۷۱۳۶۲۸۰۸۸۸

Email : [email protected]

مطب

تلفن: ۰۷۱۳۶۲۸۰۱۰۱

فاکس: ۰۷۱۳۶۲۸۰۸۸۸

شیراز - خیابان قصردشت نرسیده به چهارراه زرگری - نبش کوچه ۵۴ - ساختمان گلبرگ - طبقه سوم - واحد ۳۶

ساعات کار مطب : همه روزه بجز روزهای تعطیل و پنجشنبه ها از ساعت 4 الی 8 شب

بیمارستان شهید فقیهی

تلفن : 99-32351087-071

آدرس : شيراز - بلوار كريم خان زند - جنب دانشكده پزشكي

لینک وبسایت بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی دنا(خصوصی)

تلفن : 7-36490411-071

آدرس : شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا

لینک وبسایت بیمارستان

اعمال جراحی مختلفی برای اولین بار در ایران یا اولین بار در جهان توسط دکتر امیر غفران انجام شده است که لیست تعدادی از آنها در زیر دیده می شود

اعمال جراحی برای اولین بار در جهان

First World Operation: Right heart operation without cardiopulmonary bypass, the use of temporary TCPC

First World Operation: Trans-annular RVOT patch with Inflow occlusion technique

First World Operation: Iatrogenic RV _ Aorta Neo-connection

First World Operation: Septal cusp creation in Ebstein anomaly Repair

First World Operation: Mitral repair with no Knot-on-cusp technique

First World Operation: Innominate vein substitusion for absent pulmonary artery

First World Operation: Novel technique for complex tricuspid valve disease
( Cusp augmentation by complete tricuspid annular detachment)

First World Operation: Intra-operative creation of native valvefor Redo PVR

First World Operation: RAA valve creation from right atrial appendage in patients with TOF

First World Operation: Minimally invasive approach to RCA Translocation for Intertruncal RCA

اعمال جراحی برای اولین بار در ایران

First National Operation: Ross – Konno operation

First National Operation: Use of UDVP for VSD closure

First National Operation: Center for minimally invasive mitral valve repair

First National Operation: Florida sleeve operation

First National Operation: Direct Hepatic vein to Azygos connection ofter awashima repair

First National Operation: Total RV Exclusion for End – Stage arrhythmogenic RV dysfunction. ( ARVD )

First National Operation: Florida Sleeve Valve Sparing aortic root replecment

First National Operation: Excion of atrial tumor by minimally invasive approach

First National Operation: Bental Aortic root replecment by minimally invasive approach

رزومه
اعمال جراحی